Epaper

2022年12月份Newsletter

2022年12月份Newsletter

本期會訊主要有:

1.         理事長賀歲

2.         2023職業衛生暨職業醫學國際學術研討會徵稿

3.         2023年張火炎教授紀念獎學金申請辦法

4.         TOHA鼓勵學生赴國外參加國際職業衛生學術研討會獎補助學金申請辦法

5.         TOHA獎補助學金2022年第二梯次獲獎名單

6.         TOHA獎補助學金獲獎同學參與國際研討會心得

7.         國家職業安全衛生獎個人奉獻獎訊息(恭賀本會毛義方榮譽理事長榮獲111年個人奉獻獎殊榮!!)

8.         國際研討會資訊

 

敬請參閱,謝謝您。

(請點此查閱)2022年12月份Newsletter

 

2022年7月份Newsletter 2024年01月份Newsletter